Prislapp på sex miljoner när Fogdevägen föreslås bli LSS-boende

Förslaget innebär att lokalerna byggs om till två separata gruppbostäder med sex lägenheter i vardera bostad. Men placeringen av de nya LSS-bostäderna har fått kritik.