Politiskt ja till höjda avgifter inom socialförvaltningen

Oppositionen röstade nej men det hjälpte inte. Sju ja-röster från M, SD, L och KD gjorde att frågan om de ändrade avgifterna inom bland annat hemtjänst och boendestöd nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.