Politiker vänder i frågan om busslinjen i Träslövsläge

Då ställde sig Christoffer Johansson (S), andre vice ordförande i driftnämnd kollektivtrafik, bakom förslaget att ändra busslinjen i Träslövsläge.
Nu beskriver han beslutet som en ”dikeskörning”.