Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Turid Ravlo-Svensson (S) Bild: Annika Karlbom
Turid Ravlo-Svensson (S) Bild: Annika Karlbom

Politiker oeniga om hemlöshet

Frågan om bostad till de utsatta i Varberg har sedan en lång tid tillbaka debatterats flitigt utan att få någon lösning. ”Jag bara väntar på att det ska ske ett dödsfall på grund av kylan”, säger Turid Ravlo-Svensson (S).

Vid fullmäktigemötet den 19 januari blev det en het debatt kring Vänsterpartiets motion om att införa ”Bostad först” för hemlösa med psykisk sjukdom och annan samsjuklighet. Frågan har blivit extra aktuell i och med den senaste tidens ovanligt kalla vinter och vi har träffat Per Nilsson och Per-Åke Sällström som berättar om hur det är att sakna bostad.

LÄS MER: Så klarar sig hemlösa i kylan

Behöver inte gå i behandling

I stället för att kräva drogfrihet före bostad är metoden ”Bostad först” normbrytande och ger bostad först. Personen ges förutom erbjudande om eget boende hjälp och stöd. Det är möjligt att tacka nej till behandling men personen kommer att i kombination med bostaden erbjudas motivationsarbete och behovsanpassat socialt stöd.

– Den här metoden har internationellt konstaterats ge bättre effekt än andra för att komma åt hemlöshet, säger Lars-Åke Sundberg (V).

Allianspartierna ville avslå motionen medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville anta den. Sverigedemokraterna valde att inte medverka i beslutet.

Behöver stöd

Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden, ville avslå motionen med hänvisning till att forskning visar att metoden inte är det bästa alternativet. Han kunde inte precisera detta närmare under mötet utan bad att få återkomma. Ärendet återremitterades.

– Bostad först är inte ett helt kristallklart begrepp och här är vi inte överens om ordalydelsen. Det vi är överens om är att det finns en grupp som behöver allt stöd de kan få, säger Erland Linjer.

Enligt Erland Linjer gör de så gott de kan i Varberg men ett stort problem är att det saknas bostäder.

– Vi har ”tak över huvud-principen” vilket betyder att ingen ska tvingas bo utomhus men sedan har vi inte möjlighet att ge förstahandskontrakt till alla.

Borde göra mer

Tio procent av lägenheterna i Varbergs bostad är så kallade sociala kontrakt där socialförvaltningen står för hyran. Dessa lägenheter får sedan personer som själva har svårt för att teckna bostadskontrakt bo i.

Turid Ravlo-Svensson (S), vice ordförande i socialnämnden, är kritisk till att kommunen inte gör mer för att hjälpa personer som saknar bostad.

– De här personerna finns här och nu. Vi får se till att skaffa bostäder. Den här frågan borde vara löst för många år sedan. I år har vi dessutom en vargavinter och jag har bara väntat på att det ska ske ett dödsfall på grund av kylan, säger hon.

LÄS MER: Så klarar sig hemlösa i kylan

LÄS MER: Antalet hemlösa ökar i Varberg

LÄS MER: Olika studier visar olika resultat för modellen ”Bostad först”

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här