Politiken är överens – koggarna ska bevaras

De flesta partierna i fullmäktige vill att Varbergskoggarna bevaras. Det finns flera idéer om hur historien om dem skulle kunna berättas. Det visar HN:s enkät till partierna.