Polis föreläste om prostitution för elever på Drottning Blanka

Polisen Simon Häggström blev inbjuden av en dömd människohandlare att besöka Rumänien. Om det och annat från vardagen där han försöker bekämpa prostitution och sexhandel berättade han för Drottning Blankas elever under deras temavecka om sexualitet, samtycke och relationer.