Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Området Trädlyckan. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Plantskolemark mindre giftig än befarat

Boende i området kring Trädlyckevägen kan andas ut. Marken de bor på är inte fullt så giftig som tidigare befarats.

I området vid Trädlyckan, Brages gränd och Tors gränd låg från 1930-talet till 1970-talet ett par plantskolor/handelsträdgårdar, Förstbergs och Smedmans. Efter att plantskolorna lades ned bebyggdes området med bland annat villor. När länsstyrelsen 2013 gjorde en historisk inventering av området och de föroreningar som plantskoleverksamheten kunde ha förorsakat, klassificerades området som riskklass 1 – som betyder att det fanns mycket stor risk för människors hälsa och miljö.

Under 2016 anlitade Varbergs kommun därför en konsultfirma för att utreda gifthalterna i jorden och grundvattnet i området. Man gjorde flera olika provtagningar för att se om plantskolorna förorenat så mycket att det utgjorde risker för miljö och människors hälsa.

Proverna visade att det visserligen finns bekämpningsmedel i den ytliga jorden - men att halterna är låga. I ett antal prov upptäcktes arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten) vars halter ligger något över Naturvårdsverkets generella riskvärde. Däremot är metallhalterna i området låga. 

När det gäller grundvattnet hittades spår av naftalen, som i sin tur kan vara spår av bekämpningsmedel. Totalt gjordes analyser för ett hundratal olika bekämpningsmedel. 
 

Runt cykelbanan längs Trädlyckevägen fann man dock, enligt Varbergs kommuns hemsida, förhöjda halter olja, metaller och bekämpningsmedel i jord och grundvatten. Detta tros komma från ett kemikalieförråd som tidigare fanns på platsen.

Slutsatsen av undersökningarna är att det visserligen finns spår av föroreningar i området, men att det rör sig om låga halter och inte de mängder man tidigare befarat. De halter som uppmätts anses inte utgöra någon hälsorisk. 

De platser som hade förhöjda halter av arsenik och polyaromatiska kolväten bedöms inte heller som skadliga. Detta då man anser att sannolikheten för skadlig exponering för ämnena är mycket liten. Jordpartiklarna exponeras endast sporadiskt och under kort tid för människor, till exempel vid odling på våren. 

Med anledning av resultaten meddelar Varbergs kommun att områdets riskklass nu sänkts till nivå 3 (måttlig risk) i stället för 1 (mycket stor risk). Sänkningen har godkänts av länsstyrelsen. Man meddelar också att inga fler undersökningar eller åtgärder behöver göras på platserna.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här