Planändring önskas längs Värnamovägen

Utbyggnaden längs Värnamovägen kan komma att fortsätta i området mellan Bildepån och Biltema.