PFAS-utredningen vid räddningsstationen är klar

Marken vid räddningsstationen i Varberg är förorenad. Förskolebarnen avråds tills vidare att hålla till på grönytan utanför. Sanering beräknas kosta 75 miljoner kronor.