Parkeringsboten föreslås höjas

Det kan bli dyrare att parkera fel i Varberg. Hamn- och gatunämnden föreslår en höjning av p-boten.