Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Pandemin stoppar nästan hälften av tingsrättens nämndemän

Coronapandemin förhindrar nästan hälften av Varbergs tingsrätts nämndemän att medverka i förhandlingar. Därför har 23 nyanställningar gjorts under maj månad.

Nämndemän utses normalt sett i kommun- och regionfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Det sker året innan en mandatperiod. Nästa gång 2023.

Men Varbergs tingsrätt har tvingats ta till extra åtgärder i spåren av coronapandemin.

– När beslutet fattades om att inte kalla in de som är 70 år eller äldre så förlorade vi 23 nämndemän. Även våra övriga nämndemän kan bli sjuka och då ska man inte vara här. Det har blivit en flaskhals vi vill undvika, säger Joakim Hurtig, chefsadministratör på Varbergs tingsrätt.

Har ni tvingats ställa in rättegångar?

– Vi har fått ställa in på grund av att nämnden inte varit komplett. Men det har inte varit många, det rör sig om en handfull under våren. Det här görs i ett förebyggande syfte, säger Joakim Hurtig.

Varbergs tingsrätt har normalt 56 ordinarie nämndemän. Att klara sig utan 23 stycken av dem hade inte fungerat i längden. Därför har nu Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs kommuner, via de politiska partierna, nominerat 23 extra nämndemän.

– Det är ett åtråvärt uppdrag, så det verkar inte ha varit en svår process, säger Joakim Hurtig.

Har det blivit en ordentlig föryngring?

– Ja, det har vi uttryckt. Det är ingen idé att utse en 70 plus. Man ska heller inte ha någon riskfaktor som socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har pekat på.

Hur ser en utbildning ut för en nämndeman?

– Det är e-utbildningar som man genomgår plus att man är på plats ungefär en halv dag på tingsrätten.

De första nya nämndemännen började den gångna veckan och i nästa vecka ska de sista få den kompletterande utbildningen. Därefter är samtliga 23 användbara. När coronapandemin dragit förbi kommer Varbergs tingsrätt därmed stå med 79 nämndemän.

– Vi har valt att utöka nämnden, samtliga är valda för hela mandatperioden. Vi kommer göra extra satsningar under hösten genom att hålla ytterligare förhandlingar. Målsättningen är att genomföra extra brottmålsförhandlingar, säger Joakim Hurtig.

Nämndeman

Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i domstol. Som nämndeman är du också representant för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Det är en grundpelare i vår demokrati.

Det finns 8 000 nämndemän vid tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Man väljs i en fyraårsperiod.

Källa: Sveriges domstolar

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här