Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

P-platserna diskuterades när byggavtal klubbades

Jadå, avtalet om tomträtt med framtida morot till byggherren att köpa tomten Kvarnliden gick hem i fullmäktige. Det som lyftes blev istället de få parkeringsplatserna.

Som HN berättat ska Magnus Månsson Fastighets AB bygga uppåt 85 lägenheter varav 57 ungdomslägenheter på Kvarnlidentomten – den trekantiga grusade ytan där Södra vägen och Östra Långgatan sammanstrålar. Marken är kommunens och kommer så förbli även de närmaste åren. Magnus Månsson Fastighets AB ska först ha tillgång till marken genom tomträtt men sedan ska bolaget köpa marken – det anser kommunen sig ha säkrat i avtalet.

Men det var inte denna konstruktion som lockade politikerna till talarstolen när ärendet hanterades utan det faktum att kommunen här frångår parkeringsnormen – ett medvetet val där uppsidan är lägre hyror men risken parkeringskaos i närområdet.

– Jag är ganska obekväm i att vi drar ner p-normen, men här gör vi det för att det ska bli ungdomslägenheter och lite billigare hyror, sa Jana Nilsson (S).

Stefan Stenberg (C), numera ordförande i Varbergs Bostads AB:s styrelse men tidigare ordförande i byggnadsnämnden, tog också upp p-platserna:

– Det är jätteviktigt att vi har rätt p-norm i kommunen. Ingen vore gladare än jag, som ordförande i det kommunala bostadsbolaget, om vi hade en lägre p-norm. Men det måste också vara realistiskt. Det blir oerhört viktigt att utvärdera detta. Är det så att de som flyttar in här inte har bil? Eller har de bilar och ställer dem på gator runt omkring och kommunen får ordna dessa p-platser via kommunkassan? Vi måste följa väldigt noga hur det här kommer fungera i praktiken.

Parkeringsnorm

När en ny bostad byggs i Varberg ska den följas av minst X antal parkeringsplatser. Det där X:et varierar från område till område. Staden är indelad i olika zoner och för flerbostadshus i stadsdelarna närmast stadskärnan gäller minst 0,9 parkeringsplats (plus 0,1 gästparkering) per bostad.

Syftet med parkeringsnormen är att ha ett riktvärde vid stadsplanering. I fallet med Kvarnliden har kommunen medvetet frångått parkeringsnormen för ungdomsbostäderna. Syftet är att hålla nere byggkostnaden och därmed hyran för bostäderna, samt att här undersöka hur en sådan planering fungerar.

Ungdomsbostäderna ska enligt detaljplanen endast följas av parkeringsplatser för rörelsehindrade och gästparkering.

De övriga bostäderna i nybygget ska följa p-normen som här säger 0,9 bostäder per lägenhet och 0,1 gästparkering per lägenhet – det vill säga i praktiken: En lägenhet – en p-plats.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här