Oppositionen splittrad – lägger fyra olika budgetar

Oppositionspartierna är fler än någonsin. Samtidigt består splittringen i oppositionen. Varför samarbetar inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och 24:7 om ett gemensamt budgetförslag?