Ökat tryck på Varbergs Montessoriskola efter friskolans nedläggningsplaner

I samband med turbulensen kring Lära för livet valde barn och elever att lämna verksamheten. Montessoristiftelsen planerar nu att lägga ner all skolverksamhet i Varberg på grund av det sjunkande elevantalet.
Detta innebär ett ökat tryck på andra skolor. När höstterminen drog igång var det ett 10-tal elever och ett 50-tal barn som stod i kö till Varbergs Montessoriskola.