Nygårds Byggåtervinning gör affärer på gamla grejer

Precis som vid bygglov borde rivningslov följas av krav, tycker Stefan och Gunilla Leander som driver Nygårds Byggåtervinning. Gamla grejer går att använda igen – det vet de säkert efter nästan 30 års företagande i återbruksbranschen.