Nya stationsbyggnaden har fått bygglov

Byggnadsnämnden har nu beviljat bygglov till den nya stationsbyggnaden. ”En milstolpe”, kommenterar nämndordföranden Christian Persson (C).