Nya förslag på kvinnliga gatunamn i Varberg

Efter kritik ändras kommunens gatunamnsförslag i Västerport. Två historiskt viktiga kvinnor hyllas på bekostnad av två andra.

ANNONS
LocationVarberg||

I en artikel i Hallands Nyheter i april 2020 ställdes frågor kring förslagen till namn på gator, kvarter, torget, parken och allén i Varbergs kommande stadsdel Västerport.

Ingen i kultur- och fritidsnämnden hade reagerat över att Elsa Bergström (1902–1996), legendarisk hovmästarinna på Societetsrestaurangen och Stadshotellet, skulle få en väg uppkallad efter sig men att kvarteret som inspirerades av hennes yrke kallades servitrisen.

Kvarterets namn är i det nya förslaget, som nämnden ställde sig bakom i sitt remissvar den 2 mars, ändrat till just hovmästarinnan.

– Jag tror inte att en manlig hovmästare hade kallats servitör. Och kvarteret hovmästarinnan låter ju jättetjusigt även om en kvinna i dag också hade kallats hovmästare, utan en feminisering av ordet, förklarade Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, i HN-artikeln.

ANNONS

Chefredaktör kan ge namn åt gata

Noterbart är att Elsa Bergström i den här första namngivningsvändan inte verkar få en gata uppkallad efter sig, utan ”bara” ett kvarter. Den gatan föreslås istället få namn efter Astrid Nyberg (1877–1928), chefredaktör på Norra Hallands tidning Vestkusten och aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt.

Nyberg lyftes fram av hembygdsföreningen Gamla Varbergs ordförande Lars Grimbeck, som inte tyckte att exempelvis modisten Asta Liljegren rent historiskt hade haft samma stora betydelse för samhället.

Stadsbyggnadskontoret verkar ha tagit intryck av den åsikten och även bytt ut damhattmakare Liljegren. Förslaget blir istället Agnes Lindows gata, efter varbergaren som 1908 ansökte hos Medicinalstyrelsen om att få bedriva sjukgymnastverksamhet och ett år senare, i samma vård- och omsorgshistoriska databas, kallas fältskär (en hantverksmässigt utbildad kirurg, till skillnad från en akademiskt utbildad läkare).

Kvarteret föreslås därför heta Sjukgymnasten istället för Modisten, men än finns ju tid att ändra ännu en gång, till Fältskären.

Baderskan istället för Fiskarfrun?

En annan gammal titel har bytts sedan sist och det är kvarteret Fiskarfrun som nu föreslås kallas Baderskan.

– En fiskarhustru gjorde många saker och det var ett eget yrke med ett gammalmodigt namn, har etnologen Lena Martinsson påpekat.

Både hon och Lars Grimbeck är positiva till att namnge blivande platser i Varberg efter kvinnor. Snedfördelningen just nu är nämligen enorm, med bara ett tiotal kvinnliga gatunamn – av totalt omkring 1300 stycken.

ANNONS

Kajpromenaden nytt förslag i Västerport

Sista ändringen i det nuvarande remissvaret är att Hamnpromenaden ändras till Kajpromenaden och att parken preciseras till Astrid På Skärets park, så man vet att det är Astrid Bengtsson (1906–1987), som bodde på Getterön mitt emot den blivande stadsdelen Västerport, som hyllas.

”Eftersom namnsättning i den nya stadsdelen kan antas få en stor betydelse för de människor som ska bo och verka där, är det positivt att ärendet har behandlats noggrant”, skriver kultur- och fritidsförvaltningen.

Kvar sedan tidigare är Hertiginnan Ingeborgs torg, fotografen Mathilda Ranchs allé, samt gatunamn och kvarter som föreslås få namn efter marmeladfabrikören Sofia Knutsson, vykortsillustratören och teckningsläraren Adina Sand, fredskämpen och fullmäktigeledamoten Hedvig Benson respektive Abela Gullbransson, som skrev andliga brev, dikter och koraler.

ANNONS