Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Ny gång- och cykelväg ska binda ihop norr och söder

Västkustvägen kommer att få sällskap av en ny bred gång- och cykelväg. Bygget – med en budget på 29 miljoner kronor – startar i vinter.

Att man kan hoja på cykelbana från Lassabacka till Hagarondellen vid Hagaskolan och Sankt Jörgens kyrkogård – det är sen gammalt. Likaså att man kan ta cykelbanan från Almers skola till Ranelidsrondellen.

Däremellan löper Västkustvägen i eget majestät, utan tillhörande gång- och cykelväg. Men inte länge till.

Sträckan från Hagarondellen till PS-skolan kommer snart få sällskap av en GC-väg, och med den kommer det via befintlig cykelbana mellan PS och sjukhuset / Almers gå att cykla raka spåret från Lassabacka till Ranelidsrondellen och därifrån vidare söderut.

Projektledare Jimmy Johansson på hamn- och gatuförvaltningen ska ägna en del av hösten åt att detaljplanera den nya gång- och cykelvägen. Två nya broar ska det bli: En över Magasinsgatan och en över Engelbrektsgatan.

Ska främja hållbart resande

Bygget på den delsträcka som i dag helt saknar GC-väg ska kunna komma igång strax före jul eller möjligen något senare i vinter.

– Det har funnits önskemål om en cykelbana på den här sträckan länge, säger Jimmy Johansson och blickar söderut längs Västkustvägen. Det främsta syftet är att knyta ihop cykelstråken och att främja ett hållbart resande, hälsa och välbefinnande.

– Men det här är också viktigt för trafiksäkerheten. En del cyklar utmed den här vägen och det är inte riktigt lämpligt.

Klart senast 2022

Etappen mellan Hagarondellen och PS-gymnasiet är alltså först ut. Under 2021 ska sträckan mellan Lassabacka och Hagarondellen rustas upp. Under 2022 ska sträckan mellan Almers skola och Ranelidsrondellen rustas upp.

När allt är klart kommer det finns en 4,5 meter bred gång- och cykelväg från Lassabacka till Ranelidsrondellen.

Denna breda gång- och cykelväg ska löpa längs Västkustvägens östra sida. Det kommer finnas belysning längs hela sträckan – på vissa delar den befintliga och på andra delar särskild belysning för GC-vägen.

Nästan 30 miljoner kronor

Budgeten: 29 miljoner kronor.

– Det är främst etappen här från Hagarondellen mot PS som kostar. Här finns en del ledningar och höjdskillnader att ta hänsyn till och broar kostar alltid pengar, säger Jimmy Johansson.

Detta nya så kallade tvärstråk kommer nås via cykelbanorna (de så kallade arbetspendlingsstråken) från Breared, sjukhuset, Håsten och Trönninge. Målet är att gång- och cykelbanan inte ska inskränka på Västkustvägens bredd.

LÄS MER: Resor på två hjul ökade med 20 procent under förra året

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här