Nu står Varbergs nya LSS-boende klart

Våren 2023 sattes spaden i jorden och nu står det nya gruppboendet i Limabacka klart. Sex personer kommer bli erbjudna plats på boendet och intresset för att arbeta här har visat sig stort.
– Vi har fått 85 sökande, säger enhetschef Camilla Stiernflycht.