Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

NCC vill driva täkten i Obbhult i trettio år till

Snart skulle det vara slut på sprängningar, lastbilstrafik och rykande damm. 2022 skulle grus- och bergtäkten i Obbhult stänga. Men nu söker NCC tillstånd för ytterligare trettio års drift.

Birgitta Norells hus ligger längs en liten grusväg som sticker av från vägen mellan Rolfstorp och Åkulla – inte 153:an utan vägen över Obbhult som slingrar mellan åkrar, ängar, små gårdar och stengärdsgårdar. Området här heter Mute. Från trädgården har Birgitta Norell utsikt över en damm.

– Det har faktiskt varit ett par tranor här och häckat de senaste åren. De är väldigt fina att se.

På andra sidan grusvägen växer björnbärssnår, ekar och granar. Lite längre bort finns fornlämningar. Lugnet, naturen och kulturmiljön är sådant som gör att Birgitta Norell trivs här.

Lugnet störs dock då och då av Släryds Grus & Entreprenad AB:s anläggning med grustag, bergtäkt och kross som ligger en kilometer öster om Birgitta Norells hus.

Släryds Grus & Entreprenad AB ägs av NCC. Täkten etablerades på 1970-talet. Bild: Rebecka Kvint
Släryds Grus & Entreprenad AB ägs av NCC. Täkten etablerades på 1970-talet. Bild: Rebecka Kvint

Här har det tagits grus sedan 1970-talet. Tillståndet förnyades senast 2012. Grannar i området protesterade mot fortsatt drift men tillståndet gavs och det löper till 2022.

Vill använda platsen till 2050-talet

Men när Birgitta Norell och hennes grannar för något år sedan började nedräkningen för en tillvaro utan grustaget förberedde NCC – som äger Släryds Grus & Entreprenad AB – för en ansökan hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om drift i trettio år till. Den ansökan är nu inlämnad. De som har synpunkter ska höra av sig till domstolen senast den 11 juni.

Ansökan är omfattande. I stora drag handlar den om att NCC vill fortsätta driva den befintliga täkten och dessutom utöka den åt norr och nordväst. Ett berg som löper i riktning mot där Birgitta Norell bor ska sprängas bort.

Företaget vill ta ut tio miljoner ton bergmaterial och 200 000 ton sand och grus under de trettio åren. Man vill dessutom få tillstånd att krossa 100 000 ton bergmassor om året. Därtill söker man tillstånd för återvinningsverksamhet och terminalen där materialet ska köras in och ut från anläggningen.

Trafik dygnet runt

Birgitta Norell hoppas att domstolen lyssnar på argumenten från henne och hennes grannar och att Mutes och Obbhults dagar som täkt ska vara över.

Birgitta Norell. Bild: Annika Karlbom
Birgitta Norell. Bild: Annika Karlbom

– Jag är orolig för brunnarna och vattentillgången eftersom verksamheten kan komma att påverka grundvattnet. Jag är orolig för sättningar och sprickor i huset när de spränger. Och så blir det damm och oljud från krossen.

– Ansökan gäller trettio år och det här ska pågå dygnet runt om man räknar med transporterna. Det påverkar mig, min son om han vill ta över och nästa generation också. Jag värdesätter lugnet och tystnaden här. Hade vi velat bo med massa ljud omkring oss hade vi valt att flytta till stan.

Lämplig plats enligt NCC

Anna Schultz som är råvaruhandläggare på NCC säger att företaget har förståelse för grannarnas kritik.

– När en täkts tillstånd håller på att löpa ut gör vi en bedömning av om vi vill fortsätta eller lägga ner. I det här fallet vill vi fortsätta. Vi ser att det finns ett behov av materialet i närområdet och vi tycker att det är bra om man kan fortsätta på samma ställe i stället för att ta någon helt ny yta i anspråk.

– Material från täkten används för att bygga infrastruktur och byggnader. Det är knepigt att välja plats för täkter. Samtidigt som man för transporternas skull vill ha dem i de områden där det behövs material – där städer och samhällen växer – letar man efter platser som innebär så liten påverkan som möjligt för närboende, natur och fornminnen. Det finns många motstående intressen som vi måste ta hänsyn till när vi tittar på lämpliga lokaliseringar. Det är alltid en avvägning.

– Vi är ödmjuka inför detta. Får man välja själv vill man så klart inte ha en täkt som granne, på sin bakgård. Det har vi förståelse för.

Vill påverka

Birgitta Norell tittar ut över det böljande landskapet.

– Det känns hemskt att NCC bara ångar på. Jag ska skriva till domstolen. Jag vill göra det jag kan för att påverka.

– Muteborna har haft den här verksamheten inpå knuten sedan 1970-talet. Det räcker nu.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här