Murare svartlistad av Råd & Rön

Tre gånger försökte murarfirman montera kakelkaminen - tre gånger misslyckades det. Kunden krävde att åtminstone få ersättning för de tre sotarinspektionerna men muraren vägrade. Nu har han hamnat på Råd och Röns svarta lista.

ANNONS
|

Det var våren 1999 som familjen A köpte en kakelkamin. De blev rekommenderade att ta kontakt med Kristers Mureri i Varberg för att få den monterad. Men det gick inte så bra. Sotaren godkände inte första installationen, och efter flera påstötningar gjorde Krister Johansson om arbetet.

Men inte heller andra installationen blev godkänd och muraren lovade att göra ett nytt försök. Familjen försökte få kontakt med honom telefonledes under flera månader och kontaktade honom slutligen per brev. Muraren kom - men inte heller detta tredje försök att installera kaminen godkändes av sotaren.

Det hade vid det laget gått ett halvår sedan första försöket och familjen ville avbryta kontakterna med Kristers Mureri. I ett brev förklarade de detta och skickade samtidigt faktura på de tre sotarbesiktningarna som de tyckte att muraren kunde stå för, eftersom han misslyckats med arbetet. Det handlade om totalt 2 576 kronor.

ANNONS

Samtidigt tog de kontakt med en annan murerifirma som löste problemet och den installationen blev godkänd. Det kostade familjen ytterligare drygt 5 000 kr.

Men Kristers Mureri betalade inte fakturan och hörde heller inte av sig, trots påstötningar. När familjen slutligen fick tag på honom meddelade han att han inte tänkte betala någon ersättning. I det läget anmälde familjen honom till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som för ett år sedan gav familjen rätt: Kristers Mureri rekommenderades att ersätta familjen för tre stycken sotarbesiktningar.

Men inte heller detta förändrade saken. I augustinumret av Konsumentverkets tidning Råd och Rön återfinns Kristers Mureri bland företagen på Svarta listan, det vill säga de företag som inte har följt ARN:s beslut, och som man bör undvika att ha affärer med eftersom man kan ha svårt att få rätt om man hamnar i tvist med dem.

HN har varit i kontakt med Krister Johansson, som först hävdar att ärendet inte är avslutat.

Men ARN fattade ju sitt beslut den 19 september ifjol, och du har haft nära ett år på dig att reda ut saken med kunden. Varför rättar du dig inte efter beslutet?

,

,

- ARN har fattat ett felaktigt beslut, säger Krister Johansson.

,

,

- Kunden ska alltid stå för den första sotningsbesiktningen. Jag har erbjudit mig att betala två, men det har familjen inte gått med på, säger han.

,

,

Hur känns det att hamna på Svarta listan?

,

,

- Jag vet inte hur det känns.

,

,

Så du bryr dig inte om att du hamnat där?

,

,

- Jag behöver inte diskutera detta med dig. Jag har jobb långt över öronen och väl det.

Dyr kamin

Familjen köpte kaminen via Kristers Mureri och betalade ca 17 000 kr för kaminen samt 5 880 kronor för det arbete som Krister Johansson utförde.

För att slutligen få kaminen installerad och godkänd anlitades en annan murerifirma, vilket kostade familjen 5 079 kronor till.

Det familjen begärt ersättning för var tre sotarinspektioner på totalt 2 576 kronor (938 + 938 + 700), däremot har man inte ställt några krav på att murerifirman ska ersätta kostnaderna familjen fick för att få kaminen riktigt installerad.

Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna Reklamationsnämnden ARN är en opartisk nämnd med företrädare för både bransch och konsumenter och med en jurist med domarerfarenhet som ordförande. Konsumenten och företaget lägger fram sin syn på ärendet, och sedan tar nämnden ställning till om konsumenten har rätt till ersättning eller inte.

De allra flesta företag följer nämndens beslut. På Råd och Röns svarta lista hamnar företag som vägrat följa beslut i Allmänna Reklamationsnämnden.

Innan företagen hamnar på Svarta listan tar tidningen Råd och Rön kontakt per brev och telefon för att ge dem en chans att följa ARN:s beslut och ge konsumenterna ersättning.

(Fakta Råd och Rön)

ANNONS