Munkagårdsgymnasiet blir FN-skola

Munkagårdsgymnasiet blir det första naturbruksgymnasiet som kan titulera sig som FN-skola. I samarbete med Svenska FN-förbundet ska skolan stärka sin internationella profil ytterligare.