Miljoner satsas på solceller

Varbergs kommun och Region Halland har totalt pytsat in cirka 17 miljoner kronor i olika solcellsanläggningar, varav statliga bidrag har täckt omkring fem miljoner. Tillsammans producerar de omkring 0,9 gigawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär ett tiondels vindkraftverk.