Miljö, stadsdel för alla och förebild – Västerports hållbarhetsprogram görs om

De höga ambitionerna för Västerport består när kommunen nu är på väg att uppdatera hållbarhetsprogrammet för den nya stadsdelen.