Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så vill de fördela pengarna. De fem styrande partiernas respektive förstanamn, Stefan Edlund (MP), Tobias Carlsson (FP), Kerstin Hurtig (KD), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Harald Lagerstedt (C), presenterade budgetsförslaget i går. Bild: Edith Camilla Svensson

Mer pengar till skolor och äldre

De styrande partierna har enats om hur de vill fördela pengarna. Skolorna och äldreomsorgen får en stor del. Dessutom vill man bland annat satsa på mer ekologisk och närodlad mat i kommunal verksamhet.

Varberg är vid god hälsa. Det är en tillväxtkommun, arbetslösheten ligger på en låg nivå jämfört med riket, och invånarantalet ökar vilket innebär ökade skatteintäkter.

Men med tillväxten kommer också utmaningar.

– Vi har en positiv utveckling i Varberg med bra skatteintäkter och ett gott näringslivsklimat. Men vi har också en rad utmaningar framför oss. Stadsutvecklingen är i gång och vi står inför flytten av hamnen och bygget av tunneln och den nya stadsdelen, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Allianspartierna har tillsammans med den nya samarbetspartnern Miljöpartiet lagt fram sitt budgetförslag för nästa år.

Nämnderna tilldelas 2,7 miljarder, vilket är 126 miljoner mer än förra året. Av de 126 miljoner är 40 miljoner flaggade för särskilda satsningar inom en rad prioriterade områden.

Skolorna får mer pengar, dels genom satsningar på lärarlöner, dels genom direkta satsningar på förskola, grundskola och gymnasieskola.

– Vi i Miljöpartiet är väldigt nöjda med satsningarna på skolan. En sak som är väldigt viktig är att komma tillrätta med de elever som har svårigheter, säger Stefan Edlund (MP).

Även Folkpartiets Tobias Carlsson uttryckte sig positivt om satsningarna.

– Det är bra att stora bitarna ligger på skola och äldreomsorg, säger Tobias Carlsson (FP).

Bland satsningarna på äldreomsorgen finns bland annat utvecklingen av elektroniska tjänster och välfärdsteknologi för äldre samt trygghetsboende plus, vilket innebär ett mellanting mellan trygghetslägenhet och särskilt boende.

Även äldreomsorgen ska få mer pengar för att möta det ökade vårdbehovet.

– Vi lever längre och det ställer nya krav på äldrevården. Vi måste förbättra den och också satsa på att förbättra hemsjukvården, säger Kerstin Hurtig (KD).

En annan satsning handlar om att förbättra måltiderna, både inom äldreomsorgen och i skolan.

– Vi vill se fler tillagningskök samt ökade krav på närodlad mat. Krav på ekologiskt är bra men vi måste vara medvetna om att det kostar mer. Och det bör som sagt också finnas krav på att maten är närodlad, säger Harald Lagerstedt (C).

För att kunna vara i fas med stadsutvecklingen satsar man även på två nya tjänster på hamn- och gatuförvaltningen.

Några skattehöjningar för att finansiera satsningarna är inte aktuella i nuläget, menar Stenkil.

– Vi bedömer inte att det är nödvändigt eftersom Varberg redan har växande skatteintäkter, säger hon.

Och oppositionsledaren delar - i alla fall till viss del - hennes uppfattning:

– Just nu tror jag inte att det behövs. Vi får en del förstärkningar från den nya regeringen som riktar sig till äldre, skola, komvux och så vidare. Det gör att vi i alla fall ett tag klarar oss utan att höja skatten. Men på längre sikt kommer vi att behöva fler förstärkningar även lokalt, säger Jana Nilsson (S).

Läs också: Osäkra kalkyler får kommunen att dra i nödbromsen

Läs också: Politiker ska sluta sitta på dubbla stolar

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här