Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tydligt samband. Enligt Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi vid Örebros universitet, innebär fler migranter en ökning av ett lands utrikeshandel.

Med migrationens fördelar i fokus

Företagare: ta vara på migranters potential! Den uppmaningen levererade forskaren Magnus Lodefalk under halländska toppmötet Ästad Forum - som i år flyttade in på Kusthotellet.

Migration och internationalisering var i fokus när tillväxtmötet Ästad Forum i går drog igång för tredje året i rad.

Magnus Lodefalk har forskat på ämnet, och vet det mesta om globaliseringens effekter på näringslivet. Att migration påverkar handeln finns ingen tvekan om.

– Med fler utlandsfödda medarbetare ökar företagens utrikeshandel, säger han.

När ett företag vill satsa på internationalisering finns flera hinder. På 1930-talet handlade problemen oftast om höga tullar. I dag är svårigheterna av en annan karaktär.

– Det handlar inte så mycket om formella hinder som politikerna kan påverka, utan mer om mjuka frågor. Man har exempelvis svårt att analysera affärsmöjligheterna och nå potentiella kunder på den utländska marknaden, eller så hittar man inga pålitliga representanter utomlands, säger han.

Här kan migranter fungera som bryggor, som kan överbrygga språkliga och kulturella hinder mellan länderna. De kan också bidra med kontakter och information om hemlandet och dess marknad.

Så säger teorierna - och enligt Magnus Lodefalk stöds de också av forskningen.

Några exempel:

• Om invandringen från ett visst land ökar med 1 procent, då ökar landets export till samma land i genomsnitt med 0,2 procent.

• Anställningen av en utlandsfödd person ger i genomsnitt 1–3 procent högre utrikeshandel för företaget.

– Slutsatsen är att det är viktigt att ta vara på migranters potential, särskilt gentemot tillväxtmarknader. Främja rörligheten och migrationen av arbetskraft, och ta vara på befintlig kunskap, säger han.

Samtidigt betonar Magnus Lodefalk att det inte enbart räcker med att fler utrikesfödda befinner sig i landet. Det positiva sambandet mellan migranter och handel är starkt kopplat till anställningar.

– Det är då företagen kan börja exportera och investera mer. Och det är då kunskapen kan överföras, säger han.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här