Materialet som är olagligt att lägga ut på sociala medier

Att dela en bild på Tiktok eller Snapchat kan innebära att man begår ett brott. Områdespolis Johan Sjödén i Varberg informerar om vad som är olagligt att göra på sociala medier.