Massivt motstånd mot sex timmars arbetsdag

Vänsterpartiet mötte idel motstånd i fullmäktige när det var dags att rösta om partiets förslag om sex timmars arbetsdag på prov.