Mark- och miljööverdomstolen ska titta på fler platser för planerna för Västerport

Fler platser ska besökas när man tittar närmare på hur Västerport kommer att förändra Varbergs stadsbild. Detta står klart efter Mark- och miljööverdomstolens beslut.
– Vi får ta domstolen till platser som vi vet är centrala i riksintressemiljö, säger Pär Connelid, som sitter i styrelsen i hembygdsföreningen Gamla Varberg.