Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Rivning väntar. En del av byggnaderna i kvarteret Malmen och Charleshill kan komma att rivas för att ge plats för nya bostäder. Malmen 5 revs på sensommaren 2013.

Malmen och Charleshill riskerar att rivas

Kulturmiljö Halland vill helst att kvarteret Malmen och Charleshill bevaras. Men kommunen, Derome och de andra fastighetsägarna har andra planer.

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill – alltså det område som ligger mellan Lilla Drottninggatan, Magasinsgatan och Norra Vägen.

Syftet är att delar av bebyggelsen i kvarteret ska kunna rivas och ge plats för nya bostäder och kanske också kontor och butiker. Stadsbyggnadskontoret ser en poäng i att skapa fler bostäder här – området kommer att vara granne med den nya järnvägsstationen.

Chefen för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret, Claus Pedersen, säger att han hoppas att detaljplanen ska kunna gå ut på samråd i sommar.

Som ett led i detaljplanearbetet har stadsbyggnadskontoret beställt en kulturhistorisk utredning av kvarteret från Kulturmiljö Halland. I den blir det tydligt att kommunens och fastighetsägarnas planer går på tvärs mot de kulturhistoriska värdena.

I kvarterets nordvästra del ligger Charleshill. Gården byggdes 1881 av handlaren Carl Ferdinand Bagge och namnet Charleshill kommer alltså från honom – Carls kulle blev Charleshill. Husets grund består av Varbergsgranit. Från början fanns det fler hus runtomkring som hörde till gården men de har rivits.

Eternitplattorna sattes upp 1957 och verandan är inte heller ursprunglig. Kulturmiljö Hallands bebyggelseantikvarie Britt-Marie Lennartsson menar ändå att Charleshill är värd att bevara.

Många av Varbergs andra 1880-talshus är rivna och i utredningen påminns kommunen om rivningen av den stora trävillan på Malmen 5, i hörnet Magasinsgatan-Norra vägen, som var byggd 1890. (Malmen 5 revs 2013 trots Kulturmiljö Hallands skarpa protester.)

Det gula huset där Auktionskammaren låg tidigare byggdes som Knutssons marmeladfabrik på 1920-talet. Huset är byggt i den stil som var på modet på 1920-talet: klassicismen. Gaveln påminner om hur man byggde i antikens Grekland, liksom tandnittsbården runt porten som vetter mot Norra vägen och utformningen av husets gavlar. Även det här huset vill Kulturmiljö Halland att kommunen låter bevara.

Vad gäller funkishusen längs Magasinsgatan konstaterar Kulturmiljö Halland bland annat att det är ont om välbevarade funkishus i Varberg och att husen står som representanter för en typ av bostäder som kom till under byggandet av folkhemmet.

Bild: Rebecka Kvint
Bild: Rebecka Kvint

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här