Målet: Hela äldrevården ska vara vaccinerad i februari

Under vecka 2 eller 3 kommer varbergarna börja vaccineras mot covid-19. I februari planerar kommunen att ha vaccinerat alla i den högst prioriterade riskgruppen – äldrevården.

ANNONS
LocationVarberg||

När vaccinleveranserna börjar rulla igång kommer Halland få 3 000 doser i veckan. Hur många av dem som sedan hamnar i Varberg är ännu inte bestämt. Det är heller inte fastslaget vilket äldreboende som kommer att få vaccinet först.

– Vi håller på med den ordningen och kommer kommunicera den så fort vi kan, säger Katarina Sundberg, vaccinsamordnare i Varbergs kommun.

Innan varbergarna kan få vaccinet måste sjukvårdspersonalen genomföra en särskild utbildning. Den kommer att inledas den 11 januari och pågå under vecka 2. Därefter kommer vaccineringen att sätta igång.

Fyra prioriteringsfaser

Prioriteringsordningen är indelad i fyra faser. Först ut att erbjudas vaccin är personer på särskilda boenden för äldre och personer med hemvård – en grupp som innefattar ungefär 2 000 personer. I första fasen ingår även cirka 1 200 anställda som jobbar med eller omkring äldre, och personer som bor i samma hushåll som vårdtagare.

ANNONS

– Vår högsta prioritet är att skapa en skyddande kokong kring de som är i störst riskgrupp, säger Katarina Sundberg.

Målet är att alla i den första prioriteringsgruppen ska ha fått sina två doser av vaccinet i februari.

Den andra fasen innefattar övriga personer som är över 70 år, och personer mellan 18 och 69 som får insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Därefter står personer mellan 18 och 69 år som av annan anledning tillhör en riskgrupp näst på tur.

Den fjärde och sista fasen innefattar resten av kommunens invånare.

– Det är ett avancerat pussel. Men det är otroligt prioriterat och kommer att gå fort.

I nuläget går det inte att säga säkert när den andra, tredje och fjärde prioriteringsgruppen kommer börja vaccineras.

– Vid halvårsskiftet ska alla som vill i Sverige ha fått vaccin. Det är regeringens mål och det jobbar även vi efter, säger Katarina Sundberg.

Finns det inga prioriteringar inom fas fyra?

– Man tror att när vi når fas fyra kommer det finnas så mycket vaccin att det inte är någon fråga om prioritering längre. Då kommer vi klara av att vaccinera väldigt många. Men det går inte att utesluta att fler prioriteringar tillkommer.

ANNONS

Inget tvång att vaccineras

Hon vill påpeka att ingen kommer att tvingas ta vaccinet.

– Varken personal, personer som bor på särskilda boenden eller andra kommer att tvingas. Vi räknar med att en del kommer välja att avstå men hoppas att alla söker information och inte avstår av rädsla eller okunskap.

Kan det bli ett stort problem om många avstår?

– Jag bör inte uttala mig om det på samhällsnivå, men skulle det vara så att många i vår personal skulle välja att avstå så måste vi ju fundera på vad det innebär.

LÄS MER:Extremt tufft läge på Hallands sjukhus

LÄS MER:Första hallänningarna vaccinerade mot covid-19

LÄS MER:Fortsatt hög smittspridning av corona i Halland

ANNONS