Lista: Så många miljoner får friskolorna i elevpeng 2023

Friskolorna i Varberg får miljontals kronor i elevpengar varje år av kommunen. Beloppen till skolorna betalas ut per elev och eftersom barn- och elevantalet har sjunkit drastiskt på Lära för livet kommer kommunen ställa ett återkrav – på en halv miljon kronor.