Länsstyrelsen: Stråvallavillor inte i strid med riksintresse

Nya villor vid kommungränsen där Stråvalla möter Frillesås är inget hot mot riksintresset som skyddar Hallands kustlandskap. Det beskedet från länsstyrelsen öppnar för mer byggande i området.