Joakim Nilsson är näringslivsutvecklare och den som arbetat fram platsen. Johanna Östheden Andersson handlägger ärendet för Näringslivskontorets räkning. Martin Andersson är näringslivsdirektör i Varberg och han hade gärna sett att skylten redan var på plats.
Joakim Nilsson är näringslivsutvecklare och den som arbetat fram platsen. Johanna Östheden Andersson handlägger ärendet för Näringslivskontorets räkning. Martin Andersson är näringslivsdirektör i Varberg och han hade gärna sett att skylten redan var på plats. Bild: Stefan Johansson

Länsstyrelsen säger nej till digital skylt utmed E6

Kommunen vill bygga en digital vägskylt vid E6 i närheten av Värötunneln. Länsstyrelsen säger nej eftersom Trafikverket anser att skylten vore en trafikfara. Nu har kommunen överklagat beslutet.

ANNONS
LocationVarberg||

– Det är många andra kommuner som har en sådan här skylt och vi har talat om det i flera år. Vi kommer att fortsätta jobba för att få till en lösning, säger Martin Andersson som är näringslivsdirektör.

Ansökan om att få bygga en omkring 40 kvadratmeter stor skylt ett hundratal meter innan Värötunneln i södergående riktning har alltså fått nej av Länsstyrelsen. Anledningen till beslutet är att Trafikverket anser att skylten skulle störa trafikanternas uppmärksamhet.

LÄS MER:Ännu en digitalskylt ska locka besökare

I sitt beslut skriver Länsstyrelsen bland annat:

”...Skylten är placerad i en trafikmiljö där fordonsförarens hela uppmärksamhet bör riktas mot väg och medtrafikanter. Väg E6/E20 har vid platsen cirka 14 000 fordon per dygn, varav cirka 2 600 tunga fordon.”

ANNONS

Budskapet Varberg inspirerar kan spridas med skylten

Kommunens syfte med skylten är att marknadsföra Varberg och platsen, men de vill även kunna nå ut med viktig samhällsinformation.

– Det är ju en vanlig företeelse att ha den typen av skyltar. Flera andra kommuner i Halland har det, säger Johanna Östheden Andersson, som handlägger ärendet för kommunens räkning.

Den tilltänkta skylten skall vara nästan 9 meter bred och ungefär 5 meter hög. Budskapen på skylten ska bestå av text och bild. Men inga rörliga inslag.

– För oss är det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att det blir rätt. Det ska vara enkla budskap och det ska inte ta tid att titta på skylten.

En investering på flera miljoner

Kostnaden har uppskattats till mellan två och tre miljoner kronor. För två skyltar. Tanken är att det i framtiden även ska byggas en skylt söder om Varberg. Någon tilltänkt plats där finns inte nuläget.

– Att hitta de här platserna är svårt. Det är därför som vi vill uttömma alla möjligheter med den här platsen vid Värötunneln innan vi går vidare.

Det handlar om att hitta en plats där det finns tillgång till el inte alltför långt bort. Det krävs också möjlighet att ta sig fram bakvägen. Då något underhåll från motorvägen inte är tillåtet. Att platsen inte ligger för nära några andra skyltar bidrar också till trafiksäkerheten och givetvis behövs markägarens tillåtelse.

ANNONS

– Huvudlinjen är att vi jobbar med den här platsen. Sedan får vi se om det finns andra anpassningar vi kan göra. Vi hoppas kunna föra en dialog med Trafikverket, säger Martin Andersson.

En överklagan på Länsstyrelsens beslut är nu inskickad till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Hur ser ni på möjligheterna att få en skylt på plats?

– Falkenberg fick flera avslag innan de fick sin skylt på plats, men nu har de en. Vi är hoppfulla att det ska gå att få till, men är medvetna om att det är en långsam process, säger Johanna Östheden Andersson.

Läs mer: 2,5 miljoner för skyltar utmed motorvägen

ANNONS