Lång kamp för att få stopp på läcka

I snart fem år har grundvatten läckt ut i marken vid Varberg Nord. Niklas Börjesson har fört en enträgen kamp för att få stopp på läckan, men gehöret har varit svalt. Fram till nu.