Speciella hus. Kulturmiljö Halland tycker att så mycket som möjligt av gamla Caprinus / Sweda / Gerlachs hallar / Mya ska bevaras.
Speciella hus. Kulturmiljö Halland tycker att så mycket som möjligt av gamla Caprinus / Sweda / Gerlachs hallar / Mya ska bevaras.

Kulturexperter vill att Caprinus bevaras

Den gamla textilfabriken har alla möjligheter att bli en viktig byggsten i det framtida Varberg. Det tycker Kulturmiljö Halland.

ANNONS
|

Renen ska saneras med hjälp av pengar från Naturvårdsverket. Saneringen ska göras både inne på området och utanför. Kommunens egen bedömning är att delar av anläggningen ofrånkomligen måste rivas när saneringen ska ske. Annars går det inte att komma åt gifterna.

Kulturmiljö Halland antikvariska förundersökning av anläggningen har precis blivit klar. Kulturmiljö Halland vill att anläggningen bevaras i så stor utsträckning som möjligt och slår samtidigt ett slag för att den ska fyllas med nya verksamheter.

Rapporten lyfter fram många exempel på sådant i området som är bevarandevärt, utifrån värdet av bland annat arkitekturen, industrihistorien, Varbergs historia och personhistorien.

ANNONS

Anläggningen, inklusive kontorsbyggnaden, disponentvillan och portvaktsstugan (med klockan mitt emot polishuset), har kommit till under flera årtionden. Varje byggnad speglar det senaste inom sin tids arkitektur och därför finns såväl 1800-talets historiserande stilar representerade liksom funktionalism och modernism.

Kulturmiljö Halland tycker att hela anläggningen är bevarandevärd och att en stor del av värdet sitter just i den gamla fabrikens storlek och utbredning i den delen av stan.

Bebyggelseantikvarierna Björn Ahnlund, Dennis Axelsson och Britt-Marie Lennartsson lyfter fram exempel från andra städer och länder, där gamla fabriksmiljöer restaurerats och fått nytt liv. De vill se kommunen ta möjligheten att skapa något liknande i Varberg.

”Att förvalta och bedriva verksamheter i byggnader och lokaler som besitter värden likt de som finns i Skandinaviska Textilfabriken ger mervärden både till verksamheterna och till staden”, skriver de i sin rapport.

Skandinaviska Textilfabriken? Caprinus? Renen? Ja, det kan vara förvirrande vad fastigheten egentligen ska kallas. Fastighetsbeteckningen är i alla fall Renen 13.

De första byggnaderna stod klara 1896-97 och de uppfördes för Skandinaviska Textilfabriken. Den grundades av bland andra Hugo Gerlach, vilket förklarar varför vissa använder benämningen Gerlachs hallar för fastigheten.

Skandinaviska Textilfabriken rekonstruerades och blev 1908 Varbergs Yllefabrik AB. Den gick i konkurs 1912 och då tog Malmö Yllefabriks AB över. Den epoken varade fram till 1962. Därefter har bland annat Husqvarna huserat i lokalerna 1975-79, liksom Caprinus AB 1979-82.

ANNONS
ANNONS