KTRR lappar cyklar som står i vägen för synskadade

Åsa Karlsson och Johannes Persson från tillgänglighetsrådets referensgrupp vill förbättra framkomligheten för synskadade i Varberg. Nyligen har de börjat fästa parkeringsbotsliknande band på cyklar, butiksskyltar och parkbänkar som på olika vis hamnat i vägen.
– Man kan inte ge butiksägarna vite. Man kan bara säga till, säger Åsa Karlsson.