Krav: Förbättra rutiner för hot och våld på Almers och Göthriks skola

Arbetsmiljöverket underkänner rutiner för hot och våld på skola efter skola i Varbergs kommun. Samtidigt vittnar lärarfacket om ökade tillbud.
– Vi ser många stressade organisationer, säger Sveriges Lärares lokala ordförande Linn Silverby.