Kraftig kritik mot detaljplan för nytt centrum i Träslövsläge

Tack, men nej tack. Så skulle man kunna sammanfatta responsen hittills på kommunens nya detaljplan för delar av Träslövsläge. De höga höjderna på de tilltänkta byggnaderna får kraftig kritik från de boende i närområdet.
– Man prioriterar dem som inte bor här, sa en åhörare under ett möte med kommunen.