Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skärpning efterfrågas. BEO anser att skolan i Varbergs kommun måste bli bättre på att anmäla kränkningar. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra utan bilden är en genrebild. Foto: Carin Rudehill (ARKIV)

Kränkningar anmäldes inte

En elev som har misshandlats och kränkts upprepade gånger av en skolkamrat får upprättelse av Barn- och elevombudet. Varbergs kommun måste nu vidta åtgärder.

HN har tidigare berättat om pojken som vi kallade Lars men i verkligheten heter något annat. Han har under förskoleklass och årskurs ett utsatts för kränkningar av en annan elev. Hela sexton fall har anmälts till Barn- och elevombudet, BEO.
Nyligen fattade BEO beslut i ärendet. Myndigheten förelägger Varbergs kommun att senast den 14 oktober vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

Åtgärder krävs
Till exempel ska kommunen skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna om den får kännedom om att en elev känner sig kränkt. Förekommer kränkande behandling ska åtgärder vidtas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Dessutom ska kommunen se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur anmäler till huvudmannen.
Vid några av de anmälda fallen anser skolpersonalen att Lars inte har utsatts för kränkningar. Dessa fall är inte tillräckligt klarlagda anser BEO för att göra en bedömning. Men några fall har skolan inte anmält utan ansett att det varit skämt eller tillbud. Det är BEO kritiskt till.
”Om en elev ger klart uttryck för att han eller hon känner sig kränkt och illa behandlad av de bråk som pågår måste elevernas uppträdande gentemot denne anses som kränkande”, skriver BEO i beslutet.

Brister finns
Alla fall av kränkande behandling ska anmälas till huvudmannen skyndsamt. I Lars fall har endast tre händelser anmälts, varav en först när anmälan till BEO skickades in. Fem händelser anmäldes aldrig av personalen och där anser BEO att personalen har brustit i sin anmälningsskyldighet.
BEO konstaterar att eftersom huvudmannen har vidtagit viss utredning och vissa åtgärder finns det inte förutsättningar att framställa skadeståndsanspråk.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här