Kontroll av grundvattnet utökas när vatten läcker in i tunneln

Över stora delar av Varberg åker en borrigg omkring. Anledningen är att Trafikverket gör utökade kontroller av grundvattnet.
– Det är en komplettering för att följa upp vår påverkan av inläckaget, säger Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd på Trafikverket.