Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Kommunens utvärdering av PS-attacken i Varberg klar

Efter skolattacken på PS-skolan beställde kommunen en extern utvärdering över hur kommunen skött den övergripande hanteringen av händelsen. Mycket var bra men det finns även delar som kan bli bättre.

Räddningstjänsten väst har på uppdrag av Varbergs kommun, utvärderat kommunens övergripande krisledningsförmåga vid skolattacken på Peder Skrivare den 28 januari i år.

Syftet med utvärderingen är att se vad som gjordes bra men också vilka lärdomar det går att dra inför framtida krissituationer.

– Det som utmärker en sådan här typ av händelse är att det sker plötsligt och att det är över väldigt fort. Därför är det viktigt att det finns tydliga rutiner och arbetssätt när de väl inträffar, säger Jonna Wetterholm, säkerhetsutvecklare på Räddningstjänsten Väst som är en av två författare till rapporten.

Skolledningen får beröm

I rapporten lyfts det arbete som ledningen för Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen tillsammans med skolledningen på PS gjorde direkt efter att attacken inträffat. Elever och personal togs snabbt om hand och de interna rutinerna som fanns fungerade väl.

Även på kommunövergripande nivå slår rapporten fast att krisen har hanterats bra. Även om det finns förbättringspunkter.

– Det finns utrymme för att förbättra tydligheten i den kommunala krisledningen. Framförallt avseende kommunikation, säger Jonna Wetterholm.

Kommunen tar lärdom av händelsen

Varbergs kommundirektör Carl Bartler säger han ser rapporten som ett genomgående gott betyg i hur kommunen hanterat krisen. Men att kommunikationen mellan olika förvaltningar och bolag i kommunen kan utvecklas.

– Nu inträffade den här händelsen på en skola, skulle vi har informerat alla skolor direkt? Hur når vi i så fall friskolorna? Så informationen på bredden i organisationen kan förbättras, säger han.

Han säger också att han tycker att det är viktigt att kommunens arbete analyserats och att lärdomarna från detta redan har lett till att kommunen börjat se över sitt arbete.

– Vi har påbörjat utbildningar inom stabsmetodik och andra delar är på gång, säger han.

Även Carl Bartler lyfter fram arbetet som gjordes i förvaltningarna och ute på PS i samband med attacken.

– Varje kris måste hanteras utifrån sina förutsättningar och hur den påverkar organisationen. I den här situationen tycker jag att de på plats har agerat klokt och hanterat situationen på ett bra sätt, säger han.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här