Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/9

Kommunens nya strategi för träbyggande är ute på remiss

Kommunen vill bygga mer hållbart och klimatsmart. Ett steg mot det är att bygga mer i trä. Därför har en träbyggnadsstrategi arbetats fram som nu är ute på remiss. Liberalerna hade velat gå ett steg längre.

Strax utanför Tvååker växer det nya området Stenen fram. Där bygger kommunen en ny förskola för 160 barn. En likadan byggs i Breared. Vad som skiljer dessa från andra förskolor som kommunen har byggt är materialvalet. Istället för bärande betongväggar så är det korslimmat trä eller KLT-teknik som bär upp konstruktionen.

– Att bygga i trä är bra både ur hållbarhetssynpunkt men kanske framförallt ur klimatsynpunkt. Det är ju ett sätt att binda koldioxid, säger Christofer Bergenblock (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Projekten är de första i sitt slag

De här två projekten är de första i kommunen med KLT-teknik. Ambitionen har varit att bygga i trä som huvudkomponent. Det handlar dock inte om att utesluta andra material. Både betong och stål ingår även i dessa byggnationer.

Kommunen vill säkerställa att det bli mer fokus på trä i framtida byggnader och har därför utformat en träbyggnadsstrategi. I den finns det tre huvudområden. Det första handlar om att öka det kommunala byggandet i trä. Det andra handlar om att stimulera näringslivet att bygga mer i trä.

– Det tredje är att bidra till att utöka kunskap, kompetens och kännedom om träkonstruktioner, säger Christofer Bergenblock.

Nu ska strategin gå ut till nämnder och bolag inom kommunen på remiss. De har sedan tre månader på sig att tycka till.

– Det kommer säkert att komma synpunkter så den kommer inte se exakt ut som den gör nu.

En majoritet är för den nya strategin

Samtidigt säger Bergenblock att det finns ett brett politiskt stöd för träbyggnadsstrategin. Det är Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans har drivit på ärendet.

– För Varberg är det här naturligt. Vi har en stor skogsareal. Vi har dessutom väldigt mycket skog som kommer till kommunen. Och vi har stora aktörer inom skogsindustrin med Derome och Södra som dessutom håller på och bygger upp en ny KLT-fabrik, säger Bergenblock.

Han är dock noga med att poängtera att det handlar om en förflyttning mot ökande av träanvändning. Det handlar inte om att förbjuda andra material.

– Det ska vara rätt material på rätt plats, säger Christofer Bergenblock.

Alla är inte övertygade om att just en träbyggnadsstrategi vore det bästa för Varberg. Liberalerna förespråkar istället att kommunen borde satsa på en hållbarhetsstrategi för det framtida byggandet.

– Det är lite känsligt att peka ut ett material som så oändligt mycket bättre än andra material, säger Tobias Carlsson (L).

Liberalerna tror att de har sått ett frö

Han menar att med en hållbarhetsstrategi hade nyttan med träbyggnationer varit inbakat. Samtidigt hade det gått att ställa krav även på andra material.

– En kommun bör vara materialneutral. Vi ska sätta upp mål kring hållbarhet och sedan ska det vara möjligt att få bygga oavsett material, säger Tobias Carlsson.

– Det känns som att det finns andra dimensioner hos vissa partier. Det finns en förtjusning i att lyfta fram skogsindustrin, inget fel i det, men vi har även betongföretag lokalt, säger Tobias Carlsson.

Carlsson säger att han är medveten om att det finns ett brett stöd för strategin. Men han tror att deras inspel har fått de andra partierna att få upp ögonen för att det här kan vara ett första steg mot en hållbarhetsstrategi.

– I slutändan kan det vara så att vi går över till en hållbarhetsstrategi. Men jag tror att träbyggnadsstrategin är det vi ska satsa på nu. Den behövs för att driva på utvecklingen, säger Christofer Bergenblock.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här