Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/9

Kommunen tar fotobevis: Heijlska villan är inte riven

Kommunen framhärdar- Heijlska villan är inte riven. Som bevis finns nytagna bilder. – Åtgärderna som är gjorda följer det lämnade bygglovet, säger stadsarkitekt Maria Söderlund.

I torsdags skickade kommunen ut ett pressmeddelande under rubriken: "Förklaring till kommunens agerande i ärendet Heijlska villan" undertecknat av stadsarkitekten. 
 

På grund av den starka kritik som framförts har kommunen genomfört ett platsbesök på Heijlska villan, lyder de inledande raderna i pressmeddelandet.
 

– Vi hade två inspektörer på plats den 12 oktober, säger stadsarkitekt Maria Söderlund.
Vid tillfället fotograferades det som i nuläget finns kvar av villan. Dessa bilder har därefter visats för byggnadsnämnden som hade möte i torsdags. Kort därefter skickades pressmeddelandet ut.
 

– Nämnden kunde konstatera att de åtgärder som har gjorts följer det lämnade bygglovet, säger Maria Söderlund.
 

I utskicket slår kommunen också fast att det vid besöket den 12 oktober fanns befintliga konstruktioner kvar i samma omfattning som vid tidigare platsbesök. 
 

Maria Söderlund meddelar senare att det tidigare besök som man refererar till gjordes den 2 december 2015.
 

Renoveringen av Heijlska villan pågick länge i det tysta. Byggarbetsplatsen är så tillsluten att det varit omöjligt för en utomstående att få en insyn i vad som händer innanför plasten och avspärrningarna. Detta har också rönt en del nyfikenhet hos Varbergsborna.
 

När HN publicerade en läsarbild som visar att det är alldeles tomt bakom skynket tog debatten extra fart. Tidningen har följt ärendet Heijlska villan både på nyhetsplats, ledarplats och på insändarsidan 
 

Villan som anses vara av högt kulturhistoriskt värde, är märkt klass A, vilket är det högsta värdet och innebär att byggnaden i princip skulle kunna bli byggnadsminne. 
 

Den 21 oktober publicerades ett inlägg på Ordet är fritt undertecknat av en fyra företrädare för Kulturmiljö Halland. De riktade i sin skrivelse skarp kritik mot kommunens hantering av ärendet.  De hänvisade till att byggnaden Heijlska villan är skyddat i detaljplanen och därmed inte får rivas. De förändringar som gjorts med villan är att betrakta som ett nybygge, hävdade insändarskribenterna.
 

Kulturmiljöchef Erik Rosengren på Kulturmiljö Halland var en av dem som undertecknade debattinlägget. Han har sett kommunens nytagna bilder inifrån bygget men är försiktig i sitt utlåtande.
 

– Nu har man tillsatt en utredning och jag vill inte uttala mig innan den är gjord. Den springande punkten är att avgöra vad som är en rivning och vad som inte är det, säger Erik Rosengren.