Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Kommunen ska vara som en scout för bostäder

Alltid redo! Kommunen ska vara som en scout när det kommer till byggandet av nya bostäder. Men strategin möter kritik.

Hur vill du bo i framtiden? De vi träffar på stan tycker att de bor bra i dag men vi får förslag om fler billiga hyresrätter och önskemål om villaboende.

Men innan flyttlassen kan gå och hyresrätterna bli fler krävs investeringsvilja och kommunal planering.

Bostadsförsörjningslagen kräver att kommunerna planerar för bostäder, och därför har kommunen nu tagit fram ett förslag till en färsk bostadsförsörjningsstrategi. Den ska ersätta bebyggelsestrategin från 2013.

Idéer för bostäder

Så vad innehåller förslaget? Jo, tre strategier:

Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen.

Bidra till ett hållbart samhälle för alla.

Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer.

Mycket av innehållet känns igen från den politiska debatten. Nya bostäder ska framförallt tillkomma i Varberg och serviceorterna – som exempelvis Veddige och Bua – samt längs kollektivtrafikstråken, alltså där bussen stannar ofta.

Kommunen ska alltid vara redo för nya bostadsbyggen genom att ha ordning på sina plandokument och därutöver ska kommunen då och då initiera byggen på egen mark.

Ekonomin ska gå ihop

Men utbyggnaden ska också vara hållbar för plånboken: "För att bibehålla en sund ekonomi måste de kommunala investeringarna, och därmed utbyggnaden, ske i en takt som medges av kommunens ekonomiska förutsättningar och finansiella mål."

Men strategin handlar inte bara om byggande utan också om de bostäder som redan finns: "Kommunen ska planera efter, och nyttja de förutsättningar som finns, samt ta tillvara på potentialen i det befintliga bostadsbeståndet."

– Den här strategin manar alltså också lite till att se vad vi redan har. Kanske manar den lite till besinning, i att det finns fördelar i det äldre bostadsbeståndet som vi kan vara rädda om. För mindre bemedlade grupper är det viktigt att äldre bostäder finns kvar. Variation är ju inte bara nybyggt, det är också det som finns, säger Anna Lund på samhällsutvecklingskontoret som arbetar med strategin.

– Man brukar ju säga att 99 procent av bostadsbeståndet är befintligt. Det pratas ofta om bostadsbristen men den löses inte bara med nybyggt utan också genom att man tar hand om det som redan finns.

Bostadsbolaget ska användas

Strategin säger också att kommunen ska arbeta aktivt med sitt eget bostadsbolag, Varbergs Bostads AB. Kan bolagets uppdrag vässas eller förändras på något sätt? Den frågan ska kommunen ställa sig varje mandatperiod.

Förslaget till strategi har varit på remiss. Varbergs Bostads AB applåderar att kommunen vill bli mer proaktiv genom markköp och markanvisningar. Bolaget ser gärna att kommunen tar en ännu mer aktiv roll i byggandet utanför stan.

Bolaget tycker också att det behövs en fördjupad diskussion om bostäder för de som inte har råd att bo i många av de bostäder som finns här i kommunen. Kommunen borde ställa högre krav på privata fastighetsägare än i dag att ordna lägenheter för ekonomiskt svaga grupper. Samtidigt påpekar bostadsbolaget att frågan är klurig rent juridiskt, men att den just därför behöver diskuteras mer.

Vill se konkreta lösningar

Socialnämnden stämmer upp bakom Varbergs Bostad i detta att något måste göras för att fler privata fastighetsägare ska släppa till bostäder till socialt utsatta grupper.

Länsstyrelsen tycker att kommunen kunde bli lite mer konkret: Hur ska de nya bostäderna komma till och vilken typ av bostäder ska det vara? Kommunen uppmanas dessutom ta höjd för flyktingmottagande och att komplettera strategin med en plan för boende för våldsutsatta kvinnor som snabbt kan behöva få tag i en ny bostad.

Förslaget ska nu bearbetas utifrån synpunkterna och sedan ska det upp till kommunstyrelsen. I september väntar beslut i kommunfullmäktige.

LÄS MER: På tisdag står den stora striden om förtätningen

LÄS MER: Förtätningen: Så kan den gå till enligt färskt förslag

LÄS MER: Revisorerna ska ta upp byggandet på möten

LÄS MER: Politisk splittring när förtätningen sattes på pränt

LÄS MER: KD och L är inte nöjda med stadsbyggnadsprogrammet

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här