Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/18

Kommunen planerar att överge flera av sina kontor

Varbergs kommun ser ut att överge flera av sina kontor. Fler medarbetare kommer att få samsas på mindre yta genom det som kallas för ”aktivitetsbaserade kontor”.

Det har vid det här laget knappast undgått någon att coronapandemin fått stora konsekvenser för hur kontorsarbetslivet kommer att organiseras framöver. Och Varbergs kommun är inget undantag.

I en lokalrevision som nyligen presenterades för politikerna i servicenämnden föreslås dramatiska förändringar för kommunens tjänstemän framöver.

Enligt förslaget ska kommunen överge flera kontor i centrala Varberg. Det gäller näringslivs- och destinationskontoret som i dag sitter på drygt 500 kvadratmeter vid Västra Vallgatan, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har nästan 800 kvadratmeter på Drottninggatan och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som har 119 kvadratmeter på Borgmästaregatan. Totalt är det alltså uppåt 1 500 kvadratmeter kontorsyta som ska försvinna.

– Låt mig poängtera att detta är ett förslag. Vi har också våra hyresvärdar att ta ställning till och vi har inte diskuterat detta med dem än, säger Annika Millegård, som är lokalstrateg på serviceförvaltningen.

– Det är inte heller bara så att det försvinner kontorsyta, förslaget innebär också att vi i så fall bygger ut stadshus C, säger hon.

Och förslaget bygger i mångt och mycket på att kommunens verksamheter samlas i stadshus C, det vill säga det kvarter som i dag bland annat inhyser Varberg Direkt. Kommunen äger genom sitt fastighetsbolag VFAB hela kvarteret efter att man köpt loss den sista delen under fjolåret.

I stadshus C räknar kommunen med att kunna samla ett stort antal förvaltningar genom effektiva kontorslösningar.

Centralt i sammanhanget är begreppet ”aktivitetsbaserade kontor” (förkortas ABW – activity based working). Sådana kontorslösningar innebär ett förändrat arbetssätt och exempelvis att medarbetarna inte har sina egna fasta kontorsplatser.

Ett sådant kontor infördes i stadshus C strax före pandemin för serviceförvaltningen och försöket anses ha fallit väl ut. Tanken är nu därför att konceptet ska införas på bred front.

Förslaget kan innebära stora ekonomiska besparingar för kommunen när stora kontorslokaler kan sägas upp. Totalt sparas nästan 1,5 miljoner kronor årligen om de tre ovan nämnda kontoren sägs upp.

– Det är ju sådant vi får räkna på närmare nu, hur de besparingarna förhåller sig till eventuella kostnader som tillkommer för att till exempel bygga ut stadshus C, säger Millegård.

Omstruktureringen av kommunens kontor var redan påbörjad före pandemin, men i förslaget uppges erfarenheterna under pandemin ha gett vind i seglen för idéerna. ”Det senaste året av pandemi och som följd av den, en stor omställning av arbetssätt, inte minst inom administrativ sektor, har stärkt oss i arbetet med funktionsanpassade arbetsplatser”, heter det i lokalrevisionen. ”Denna utveckling, liksom den globala trenden mot fler digitala möten, är viktig att ta hänsyn till i planeringen av administrativa lokaler. Möjligheten finns till effektivare lokalanvändning”.

Men enligt Annika Millegård så utgår inte förslaget ifrån att de anställda kommer att få fortsätta att sitta hemma och arbeta.

– Nej, några sådana slutsatser kan vi inte dra i nuläget, säger hon.

Kommunens personaldirektör Kristina Taremark menar att förändringar troligen är på väg för de kontorsanställda i Varbergs kommun.

– Det kommer att bli en förändringsresa. Men sedan tror jag inte att vi kommer att göra som Spotify och låta alla jobba hemifrån. Men detta är något som alla diskuterar just nu – hur det nya flexibla arbetslivet ska se ut. Ska vi jobba hemifrån två–tre dagar i veckan? Det vet vi inte nuläget. Och det finns inte några sådana baktankar med det här förslaget, säger hon.

Kommunen är precis i färd med att förlänga tiden för hemarbete. Tidigare var det sagt att de kontorsanställda skulle återvända till sina arbetsplatser den 31 maj.

– VI kommer att skjuta upp det till efter sommaren eftersom vaccineringarna inte har kommit så långt som man trodde på förhand, säger Kristina Taremark.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här