Kommunen i Varberg handlar utan att detaljplanen för Västerport är klar

Kommunen kommer att dra igång upphandlingen av kaj- och markarbetena i Västerport trots att detaljplanen inte vunnit laga kraft. Inga problem, menar Stenkil (M).