Kommunen får längre tid på sig att överklaga domen om Västerport

Varbergs kommun har fått ytterligare två månader på sig att lämna in sitt yttrande på domen om Västerport. Till sin hjälp har kommunen nu anställt en sakkunnig inom kulturmiljö.