Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunen får anmärkning efter mobbningsanmälan

Barn- och elevombudet (Beo) ger Varbergs kommun en anmärkning för att inte tillräckligt väl ha utrett uppgifter om att en elev mobbades.

I november gjordes en anmälan till Beo om att en elev utsatts för fysisk och psykisk mobbning av andra elever på tre olika skolor i Varberg. Eleven ska bland annat ha blivit slagen, sparkad och vid ett tillfälle inlåst i ett skåp, en händelse som polisanmäldes.

Bara en av skolorna håller med om att eleven varit utsatt. I samband med att det uppmärksammades sattes bland annat extra bemanning in i klassen, står det i svaret till Beo.

Efter att ha utrett anmälan anser dock Beo att det är bevisat att eleven kränkts på två av skolorna. Beo konstaterar att dessa har utrett händelserna när de fått kännedom om dem, förutom i ett par fall.

Beo tycker därmed inte att de levt upp till skollagens krav när det gäller utredning av kränkande behandling och ger Varbergs kommun en anmärkning. Men den anses mindre allvarlig då skolorna gjort vissa utredningar samt vidtagit skäliga åtgärder. Något skadeståndsanspråk blir därmed inte aktuellt.

Beo anmärker också på att rektorerna inte omgående anmält kränkningarna till Varbergs kommun, vilket de är skyldiga att göra.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här