Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Kommunen bidrar till projekt mot övergödning

Minskad övergödning och renare vatten. Det är syftet med projektet LEVA. I år bidrar kommunen med 200 000 och i fokus står Törlans, Uttrans (Tvååkers kanal) och Himleåns avrinningsområden.

När växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i vattnet kan övergödning uppstå. Det orsakar igenvuxna sjöar och vattendrag, minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet, syrebrist och ibland kraftig algblomning. Utsläppen kommer ofta från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier.

I syfte att minska övergödning och bidra till renare vatten har Varbergs kommun varit anslutet till projektet Leva (Lokalt engagemang för vatten) sedan våren 2019.

Några exempel på åtgärder som görs inom projektet är att anlägga fosfordammar och våtmarker och att med hjälp av anställda åtgärdssamordnare besöka gårdar och hjälpa markägare att ansöka om bidrag, ta fram underlag och genomföra åtgärder. Harald Lagerstedt är en av två åtgärdssamordnare för projektet i Varberg och Halmstad.

Många lantbrukare har funderat på att göra den här typen av åtgärder som är bra för miljön, men det kan kännas meckigt och innebära mycket byråkrati första gången. Det är där vi erbjuder hjälp och kan fungera som spindeln i nätet, säger Harald Lagerstedt.

För 2022 kommer kommunen att bidra med 200 000 kronor till projektet. Fokus under året är Törlans, Uttrans (Tvååkers kanal) och Himleåns avrinningsområden.

Projektet drivs av Hushållningssällskapet i samarbete med Varbergs kommun, Halmstads kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad. Huvuddelen av projektet finansieras av länsstyrelsen i Halland genom LOVA-medel, statliga bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

– Leva har varit ett bra projekt med stort engagemang från såväl samordnare som markägare. Det har också varit framgångsrikt med kommunöverskridande samarbete i denna fråga. Det är viktigt att arbetet fortsätter och med kommunens medfinansiering blir det möjligt, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande från Varbergs kommun.

Leva är en del regeringens fleråriga satsning på Rent hav.

Artikeln har tidigare varit publicerad i Varbergsposten.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här